Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset

Kunta-alan virka- ja tyehtosopimuksessa (KVTES) sovitut palkka- ja muut edut ovat vähimmäisehtoja, joita ei saa alittaa. Työpaikoilla voidaan sopia aina myös työehtosopimusta paremmista eduista sekä virka- ja työehtosopimuksissa sallituista poikkeuksista.

Kunta-alan ehdot määritellään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) lisäksi useissa muissa JHL:n sopimissa virka- ja/tai työehtosopimuksissa ja liitteissä.

JHL:n solmimat sopimukset ja liitteet

Omat JHL-sivut

Kunta-alan kohdeviestit löytyvät Omat JHL-sivut jäsensivuilta.Päivitetty: 1.7.2015

Uusimmat päivitykset

2.9.2015 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Sote-alojen ammatillinen kärkihanke 2015
2.9.2015 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Puhdistus- ja ravitsemispalvelut
2.9.2015 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Välinehuolto
2.9.2015 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Sosiaali- ja terveysala
2.9.2015 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Kehitysvamma-ala
2.9.2015 Suomeksi » Jäsenyys » Liity JHL:n jäseneksi » Liity JHL:n opiskelijajäseneksi
2.9.2015 Suomeksi » Opi ja osallistu » Osallistu toimintaan » Nuoriso- ja opiskelijatoiminta
2.9.2015 Suomeksi » Sopimukset » Yksityisten alojen sopimukset » PALTA ry:n sopimusalat » Rautatiealan sopimukset
2.9.2015 Suomeksi » Jäsenyys » Muutokset jäsenyydessä » Yhdistyksen muutos » Yhdistyksen muutoslomake
2.9.2015 Suomeksi » Jäsensivut » Omat JHL-sivut » Ammattialasivut » Opintopäivien koulutusmateriaalit » Maaliskuu 2015 materiaalit