Vuosiloma

Kirkon henkilöstön vuosiloma määräytyy kirkon virka- ja työehtosopimuksen vuosilomamääräysten sekä vuosilomalain mukaisesti. Vuosiloman pituuteen vaikuttaa työkokemuksen pituus. Pisimmillään vuosiloma on 15 vuoden työkokemuksen perusteella 38 työpäivää.

Vuosiloman siirtäminen sairauden vuoksi

KirVESTES:n määräykset vuosiloman siirtämisestä vuosilomalla tapahtuneen sairastumisen takia ovat seuraavat:

  • Jos työntekijä sairastuu vuosiloman aikana, voi hän siirtää vuosilomansa sen osan myöhemmin pidettäväksi, jonka hän on sairaana.
  • Lomalla sairastuttaessa on pyydettävä loman siirtämistä pidettäväksi myöhemmin välittömästi sairauden alkaessa. Loman siirtämisen edellytyksenä on myös lääkärintodistuksen esittäminen heti sairausloman ensimmäisestä päivästä lukien.
  • Siirretty loma annetaan mahdollisuuksien mukaan saman lomakauden aikana ja sen ilmoittamisesta noudatetaan vähintään kolmen päivän ilmoittamisaikaa ennen siirretyn loman antamista.

Vuosilomalain muutoksilla ei vaikutusta Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen soveltamiseen (29.03.2016)

Lomapalkan määräytyminen

Loma-ajan palkka maksetaan pääsääntöisesti normaalin kuukausipalkan suuruisena, jos työntekijä on työskennellyt koko lomankertymisvuoden (1.4.-31.3.) ajan samanlaisessa työajassa.

Jos työaika on muuttunut joko pienemmäksi tai suuremmaksi lasketaan vuosilomajana palkka koko lomankertymisvuoden ajalta suhteessa tehtyyn työaikaan ja vuosilomapalkka maksetaan keskimääräistä palkkausprosenttia käyttäen. Tällöin tulee huomioiduksi lomapalkassa todellinen tehty työaika.

Jos työaika muuttuu lomankertymisvuoden päättymisen jälkeen, niin lomapalkka maksetaan pääsääntöisesti ennen muutosta maksetun palkan mukaan.

Päivitetty: 29.3.2016

Uusimmat päivitykset

23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Vanhustyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Sosiaali- ja terveysala
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Päihdetyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Mielenterveystyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Lastensuojelu
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Kehitysvamma-ala
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Varhaiskasvatus
23.5.2017 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » Lomaetuja ja alennuksia
23.5.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Oulu ja Kajaani
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Terveydenhuoltoala