Nuoret kausityöntekijät ja opiskelijat

Nuorten kausityöntekijöiden, teologian, kanttori-, nuorisotyönohjaaja- ja diakoniaopiskelijoiden ja oppisopimuskoulutettavien palkkaus voidaan määrittää yleisestä palkkausjärjestelmästä ja tuntipalkkajärjestelmästä poikkeavasti, euromääräiseltä kuukausi- tai tuntipalkka-asteikolta erillisessä työehtosopimuksessa (KirVESTES liite 10) mainituin edellytyksin.

Kuka on nuori kausityöntekijä?

Tarkkaa määräystä siitä, milloin liite 10 ei enää tule sovellettavaksi iän, kokemuksen tai muun vastaavan karttuessa, ei ole. Ikäraja poistettiin vuoden 2005 sopimuksessa. Kyse on harkinnasta sen suhteen, milloin henkilö ei enää ole "nuori kausityöntekijä" sekä myös sen suhteen, milloin voidaan katsoa olevan kokemusta siten, että liite 10:n soveltamisen edellytykset eivät enää täyty.

Yleisenä ohjenuorana voi pitää sitä, että useampana vuonna työssä ollut yleensä saavuttaa sellaista kokemusta ja ammattitaitoa, jolloin liite 10:n soveltamisen edellytykset eivät enää täyty.

Lisätietoa: Sopimus nuorten kausityöntekijöiden sekä opiskelijoiden ja oppisopimuskoulutukseen otettavien työntekijöiden palkkauksesta .

Nuorten kausityöntekijöiden, opiskelijoiden ja oppisopimuskoulutukseen otettavien työntekijöiden palkat

Samassa dokumentissa vaativuusryhmien vähimmäispalkat, kirkkoherran viran K-hinnoitteluryhmä, johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viran J-hinnoitteluryhmä, tuntipalkat, kokemuslisät, nuoret kausityöntekijät sekä opiskelijat ja oppisopimuskoulutukseen otettavat työntekijät ja kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen lisät. Palkkataulukot 1.2.2016 (pdf)

Työsopimus on kesätyöntekijän turva

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus lähtee siitä, että kesätyöntekijät palkataan työsopimussuhteeseen.

Työsopimussuhteeseen palkattavan työntekijän kanssa tulee aina tehdä kirjallinen työsopimus. Työsopimuksesta tulee käydä selville mm. työsuhteen kesto, palkka, pääasiallinen työpaikka ja työaika.

Katso myös toisaalla sivuillamme: Työsopimus.

Työsopimuslomakkeet ja täyttöohjeet löytyvät kirkon keskushallinnon Sakasti-verkkopalvelusta .

Työsopimussuhteisille kesätyöntekijöille tulee tehdä työvuorolista, josta näykyvät työaikalainsäädännön mukaisesti työssäoloajat.

Päivitetty: 1.2.2016

Uusimmat päivitykset

23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Vanhustyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Sosiaali- ja terveysala
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Päihdetyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Mielenterveystyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Lastensuojelu
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Kehitysvamma-ala
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Varhaiskasvatus
23.5.2017 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » Lomaetuja ja alennuksia
23.5.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Oulu ja Kajaani
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Terveydenhuoltoala