Kirkon alan palkat

Kirkon työntekijöiden palkkaus määräytyy Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Palkkausjärjestelmiä on kolme: kirkon yleinen palkkausjärjestelmä, tuntipalkkajärjestelmä ja kirkkoherrojen palkkausjärjestelmä.

Nuorten kausityöntekijöiden, opiskelijoiden ja oppisopimuskoulutuksessa olevien palkat määräytyvät erillisen työehtosopimuksen mukaisesti (KirVESTES liite 10).

Palkkataulukot 1.2.2016  (vaativuusryhmien vähimmäispalkat, kirkkoherran viran K-hinnoitteluryhmä, johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viran J-hinnoitteluryhmä, tuntipalkat, kokemuslisät, nuoret kausityöntekijät sekä opiskelijat ja oppisopimuskoulutukseen otettavat työntekijät ja kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen lisät)

Palkkojen määräytyminen kirkon alalla (Sakasti.evl.fi -palvelussa)

Kirkon palkkatilastot 2012

Kirkon työmarkkinalaitos on laatinut kaksi palkkatilastoa:

Nimikkeitä vaativuusryhmittäin seurakunnan koon mukaan -tilastossa on informaatiota tehtävien sijoittumisesta kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmiin.

Nimikkeiden peruspalkka ja varsinainen palkka työaloittain -tilastossa on tietoa seurakunnissa maksetuista keskimääräisistä peruspalkoista ja varsinaisista palkoista.

Kirkon palkkatilastoja vuodelta 2015  (Sakastin sivuilla)

Päivitetty: 4.10.2016

Uusimmat päivitykset

24.2.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Aktiivien työkalut » JHL:n hallinnon päätösmuistiot
24.2.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Päättäjät ja organisaatio » Edustajisto ja hallitus
24.2.2017 Suomeksi » Opi ja osallistu » Osallistu toimintaan » Nuoriso- ja opiskelijatoiminta » Nuorten ja opiskelijoiden tapahtumat
24.2.2017 Suomeksi » Opi ja osallistu » Osallistu toimintaan » Nuoriso- ja opiskelijatoiminta
24.2.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Henkilökohtaiset avustajat
24.2.2017 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » Lomaetuja ja alennuksia
23.2.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Kaakkois-Suomi » Edustajistovaalit 2017
23.2.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Varhaiskasvatus
23.2.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Avoimet työpaikat
22.2.2017 Suomeksi » Sopimukset » Yksityisten alojen sopimukset » Henkilökohtaisten avustajien sopimus » Henkilökohtaisten avustajien kohdeviestit