Kirkon alan palkat

Kirkon työntekijöiden palkkaus määräytyy Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Palkkausjärjestelmiä on kolme: kirkon yleinen palkkausjärjestelmä, tuntipalkkajärjestelmä ja kirkkoherrojen palkkausjärjestelmä.

Nuorten kausityöntekijöiden, opiskelijoiden ja oppisopimuskoulutuksessa olevien palkat määräytyvät erillisen työehtosopimuksen mukaisesti (KirVESTES liite 10).

Palkkataulukot 1.2.2016  (vaativuusryhmien vähimmäispalkat, kirkkoherran viran K-hinnoitteluryhmä, johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viran J-hinnoitteluryhmä, tuntipalkat, kokemuslisät, nuoret kausityöntekijät sekä opiskelijat ja oppisopimuskoulutukseen otettavat työntekijät ja kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen lisät)

Palkkojen määräytyminen kirkon alalla (Sakasti.evl.fi -palvelussa)

Kirkon palkkatilastot 2012

Kirkon työmarkkinalaitos on laatinut kaksi palkkatilastoa:

Nimikkeitä vaativuusryhmittäin seurakunnan koon mukaan -tilastossa on informaatiota tehtävien sijoittumisesta kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmiin.

Nimikkeiden peruspalkka ja varsinainen palkka työaloittain -tilastossa on tietoa seurakunnissa maksetuista keskimääräisistä peruspalkoista ja varsinaisista palkoista.

Kirkon palkkatilastoja vuodelta 2015  (Sakastin sivuilla)

Päivitetty: 4.10.2016

Uusimmat päivitykset

23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Vanhustyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Sosiaali- ja terveysala
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Päihdetyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Mielenterveystyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Lastensuojelu
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Kehitysvamma-ala
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Varhaiskasvatus
23.5.2017 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » Lomaetuja ja alennuksia
23.5.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Oulu ja Kajaani
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Terveydenhuoltoala