Virka- ja työehtoehtosopimukset

JHL neuvottelee yli sata virka- ja työehtosopimusta. Teemme työtä joka päivä sen eteen, että suomalaisessa työelämässä työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti. 

Neuvottelemme työehtosopimukset Virkaehtosopimus VES määrittelee  viranhaltijan palvelussuhteen ehdot, kuten palkan, työajan, lomat, työrauhan ja paikallisen sopimisen.

Työehtosopimus TES määrittelee työsuhteisen palvelussuuhteen ehdot.

Työ- tai virkaehtosopimuksessa sovitut palkka- ja muut edut ovat vähimmäisehtoja, joita ei saa alittaa. Työpaikoilla voidaan sopia aina myös työehtosopimusta paremmista eduista sekä työ- ja virkaehtosopimuksissa sallituista poikkeuksista.

Kunta-alan ehdot määritellään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen ( KVTES) lisäksi tuntipalkkaisten työehtosopimiuksessa sekä teknisten työ- ja virkaehtosopimuksessa.

Valtion ja kirkon alan ehdot määritellään virka- ja työehtosopimuksin VES ja KirVESTES). 

Yksityisten alojen kenttään kuuluvat työehtosopimukset, joita sovelletaan kunnallisissa ja valtion yhtiöissä sekä liikelaitoksissa. Kenttään kuuluu myös työnantajia, jotka toimivat rekisteröityinä yhdistyksinä tai säätiöinä sekä muina kuin kunnan tai valtion osakeyhtiöinä. Työnantajana voi olla myös yksityinen henkilö (esim. henkilökohtaisen avustajan työnantaja).

 

Uusimmat päivitykset

18.8.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Omat JHL-sivut » Ammattialasivut » Puhdistus- ja ravitsemispalvelut » Puhtauspalvelualan verkosto
18.8.2017 Suomeksi » Sopimukset » Kunta-alan sopimukset » KVTES - kunta-alan sopimus
17.8.2017 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » JHL:n lomapaikat » Lomapaikkojen varaus
17.8.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Avoimet työpaikat
17.8.2017 Suomeksi » Sopimukset » Yksityisten alojen sopimukset » Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimus » Sosiaalialan kohdeviestit jäsenille
16.8.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Omat JHL-sivut » Jäsenkirje Pointti
11.8.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Sote-alojen ammatillinen kärkihanke » Sote-festarit
9.8.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Sote-alojen ammatillinen kärkihanke
9.8.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Varhaiskasvatus
7.8.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Oulu ja Kajaani