Luottamusmieskoulutus

Koulutusta luottamushenkilöille Luottamusmiehet

Luottamusmiehille ja pääluottamusmiehille sekä heidän varoilleen JHL tarjoaa monenlaista koulutusta - luottamusmiesten peruskursseista  aina sopimusala- tai aihekohtaisiin täydennyskursseihin, esimerkiksi työoikeuden perusteet ja täydennyskurssi tai neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot

Luottamusmieskoulutus on palkallista luottamusmiehille oman koulutussopimuksen mukaan.

Tutustu koulutusmahdollisuuksiin Koulutuskalenterin välityksellä. Valitse hakuvalikosta Luottamusmieskoulutus.

Työsuojelukoulutus

Työsuojeluvaltuutetuille, varavaltuutetuille, työsuojelupäälliköille, työsuojeluasiamiehille, -toimikuntien tai vastaavien paikallisten yhteystoimintaelimien jäsenille tarkoitetussa koulutuksessa käydään läpi työsuojelun perusteet ja jatketaan erilaisilla jatko- ja täydennyskoulutuksilla (esimerkiksi hyvän kohtelun edistäminen työelämässä, työn kuormittavuus ja jaksaminen ja työpaikan sisäilma kuntoon).

Työsuojeluun liittyvän koulutuksen palkallisuus määräytyy kunkin sopimusalan koulutussopimuksen mukaisesti.

Tutustu koulutusmahdollisuuksiin Koulutuskalenterista. Valitse hakuvalikosta Työsuojelukoulutus.

Yhteistoimintakoulutus

Yhteistoimintaelinten jäsenille, pääluottamusmiehille, luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille sekä näiden varahenkilöille tarkoitetussa koulutuksessa käydään läpi paitsi yhteistoiminnan perusteita (esim. Yhteistoiminnan peruskurssi) myös aihekohtaisia asioita (muun muassa talouden tunnusluvut tutuksi ja yhteistoiminta irtisanomis- ja lomautustilanteissa)

Kurssien palkallisuus määräytyy tarkemmin sopimusalakohtaisten koulutussopimusten mukaisesti.

Tutustu koulutusmahdollisuuksiin Koulutuskalenterista. Valitse hakuvalikosta Yhteistoimintakoulutus.

Miten luottamushenkilöiden kursseille haetaan?

Kursseille ilmoittaudutaan Jäsenpalvelu 24h:n kautta.

HUOM!

On tärkeää, että sovit ensin työnantajasi kanssa kurssille osallistumisesta ja selvität, mikä on työnantajan laskutusosoite.

Käytännön asioissa voit kääntyä kurssisihteereiden puoleen, 010 7703 510.

Päivitetty: 8.12.2016

Uusimmat päivitykset

23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Vanhustyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Sosiaali- ja terveysala
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Päihdetyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Mielenterveystyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Lastensuojelu
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Kehitysvamma-ala
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Varhaiskasvatus
23.5.2017 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » Lomaetuja ja alennuksia
23.5.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Oulu ja Kajaani
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Terveydenhuoltoala