Uutisarkisto

RSS-syöte

Niemi-Laine: Varhaiskasvatuksen lisärahat sijoitettava hoitajien pedagogiseen koulukseen

10.06.2017 10:00

Maan hallitus korvamerkitsi kevään puoliväliriihessään viisi miljoonaa euroa varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteen kehittämiseen. Tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua ja pedagogiikkaa, nostaa henkilöstön osaamistasoa sekä lisätä lasten ja perheiden saamaa moniammatillista tukea.

Nämä tavoitteet ovat oikeita, toteaa JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine. Parhaiten ne toteutuvat antamalla pedagogista täydennyskoulutusta varhaiskasvatuksen ammatilliselle henkilöstölle, hän täsmentää.
- Lastenhoitajat, lähihoitajat, lastenohjaajat, päivähoitajat  ja perhepäivähoitajat tarvitsevat pedagogista lisäkoulutusta työnsä tueksi.
- Pitää muistaa kaksi asiaa. Varhaiskasvatusta eianneta ainoastaan päiväkodeissa. Pedagogiikka on kaikkien ammattiryhmien harteilla.

Varhaiskasvatuslaki korostaa pedagogiikan merkitystä. Niemi-Laine huomauttaa, että pedagogiikka on kaikkien ammattilaisten saumatonta yhteistyötä lasten parhaaksi.
- Perhepäivähoitajat, lastenhoitajat, lastentarhaopettajat ja muu varhaiskasvatuksen henkilöstö suunnittelevat ja toimivat yhdessä.
- Lasten päivää ei voi osittaa erillisiksi hoiva- ja pedagogiikkatuokioiksi. Siksi koko henkilöstö toimii yhdessä.

Lastenhoitajat, perhepäivähoitajat ja muut hoivan ammattilaiset ovat suurimman osan päivästä lapsiryhmissä, joten heillä on eniten mahdollisuuksia vaikuttaa varhaiskasvatuksen  laatuun.
-  Pedagoginen ote on kaikkeen toimintaan liittyvä työtapa, olipa kyse pukeutumisesta, ruokailusta, ulkoilusta hygieniasta, leikeistä tai askartelusta.
-  Pedagogisen toiminnan jatkuminen läpi koko päivän takaa sen, että jokainen lapsi saa yhtä laadukasta hoitoa hoitoaikansa pituudesta riippumatta.


JHL on  vaikuttanut vahvasti sen puolesta, että varhaiskasvatusta uudistettaessa satsataan päiväkotien ammattihenkilöstöön ja perhepäivähoitajiin. Se on  kestävin ja edullisin tapa kehittää varhaiskasvatuksen laatua ja  pedagogista osaamista, liitto perustelee.

Niemi-Laine puhui varhaiskasvatuksesta lauantaina Lappeenrannassa  JHL:n perhetapahtumassa.

Lisätietoja:  Päivi Niemi-Laine 040 702 4772

 

 

 

 

Uusimmat päivitykset

28.6.2017 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » Lomaetuja ja alennuksia
26.6.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Oulu ja Kajaani
22.6.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Päättäjät ja organisaatio » Edustajisto ja hallitus
22.6.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Avoimet työpaikat
21.6.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Omat JHL-sivut » Ammattialasivut » Puhdistus- ja ravitsemispalvelut » Puhtauspalvelualan verkosto
20.6.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Omat JHL-sivut » Ammattialasivut » Henkilökohtaiset avustajat
20.6.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Pohjanmaa » Pohjanmaan hallinto- ja alueryhmä
20.6.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Omat JHL-sivut » Yhdistyskirjeet
20.6.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Omat JHL-sivut » Jäsenkirje Pointti
19.6.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Aktiivien työkalut » JHL:n hallinnon päätösmuistiot