Uutisarkisto

RSS-syöte

Tärkeä tieto kunta-alan tuntipalkkaisille asiasta tuntipalkan muuttaminen kuukausipalkaksi

15.05.2017 15:39

JHL kehottaa jäseniään olemaan tarkkana, kun kunnissa tarjotaan yksittäisille työntekijöille mahdollisuutta muuttaa tuntipalkka kuukausipalkaksi. Jos muutokseen suostuu se merkitsee sitä, että kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus (TTES)  vaihtuu kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimukseksi (TS).

Tällaisia työnantajaesityksiä on ilmennyt eri paikkakunnilla, viimeksi Espoossa. Siellä on tarkoitus maksaa kertaluontoinen korvaus muutoksesta.

JHL muistuttaa että kyseessä on työsopimuksen muutos, jos työehtosopimus on kirjattu osaksi työsopimusta. T yösopimuksen muuttaminen ei onnistu yksipuolisesti, vaan siitä pitää sopia.

Espoon tapauksessa kertaluontainen korvaus on todella heikko tuntipalkkaiselle. Käytännössä työnantajan esitys heikentää suoraan niiden työntekijöiden palvelussuhteen ehtoja jotka suostuvat tämänkaltaiseen työsopimuksen muutokseen. Esitys osoittaa huonoa työnantajapolitiikkaa ja toimii omalta osaltaan neuvotteluilmapiiriä heikentävästi.

Tuntipalkan muuttaminen kuukausipalkaksi ei ole aivan yksinkertaista.

Työehtosopimuksissa on eroja esimerkiksi vuorokautisen ylityön laskennassa, viikoittaisessa ylityössä sunnuntaina, arkipyhäviikon viikkoylityökorvauksessa, lisien kertautumisessa ja vuosiloman lomarahan tasossa. Nämä määräykset ovat parempia tuntipalkkaisia koskevassa sopimuksessa. Myös muita merkittäviä eroja on, ja tästä syystä on syytä pidättäytyä tekemästä hätiköityjä ratkaisuja. Jos asiasta sopii työnantajan kanssa, asiaa ei voi perua.

Maakuntauudistuksesta johtuen pääsopijajärjestöt neuvottelevat myös uudesta tulevasta neuvottelu- ja sopimusrakenteesta. Näitä neuvotteluja käydään tämän vuoden aikana. Ennen näiden neuvottelujen päättymistä on paikallisella tasolla syytä pidättäytyä muutoksista, ennen kuin jatkosta tiedetään.


Lisätietoja:
toimialajohtaja Håkan Ekström, 040 8282 865
sopimustoimitsija Hannu Moilanen 040 3101 255 (TTES, TS)

Uusimmat päivitykset

23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Vanhustyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Sosiaali- ja terveysala
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Päihdetyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Mielenterveystyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Lastensuojelu
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Kehitysvamma-ala
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Varhaiskasvatus
23.5.2017 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » Lomaetuja ja alennuksia
23.5.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Oulu ja Kajaani
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Terveydenhuoltoala