JHL yhteiskunnallisena vaikuttajana

JHL kuntavaalitavoitteet

JHL:n kuntavaalitavoitteet 2017

JHL:n taustamateriaalia kuntavaaleihin

 

 

 Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on vaikutusvaltainen ammattijärjestö. Sopimustoiminnan lisäksi JHL edistää jäsentensä ammatillista ja yhteiskunnallista asemaa toimimalla yhteiskunnallisena vaikuttajana.

Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö on JHL:lle suoraa yhteydenpitoa keskeisiin yhteiskunnallisiin päättäjiin kunnissa ja valtakunnallisesti. Myös kansainvälinen ja EU-edunvalvonta ovat tärkeä osa liiton vaikuttamistoimintaa. Tärkeää vaikuttamistyötä tekevät myös sadat JHL:n aktiivit, jotka toimivat päättäjinä kotikunnissaan ja eduskunnassa.

JHL osallistuu lainsäädännön ja uudistusten valmisteluun työryhmissä ja komiteoissa, antaa lausuntoja ja ottaa kantaa. Liitto nostaa esiin jäsentensä näkemyksiä, kysymyksiä ja kehittämisehdotuksia sekä viranomaisvalmisteluun ja päättäjille että julkiseen keskusteluun. Osallistumme aktiivisesti lainsäädäntötyöhön jo valmisteluvaiheessa. Näin pääsemme vaikuttamaan siihen, että henkilöstön näkemystä kuullaan ja se myös otetaan huomioon.

Yhtenä vaikuttamiskanavana on keskusjärjestö SAK, jonka linjauksiin ja kannanottoihin JHL tuo oman näkemyksensä. Yhteiskunta- ja talouspolitiikan alueella SAK on yksi JHL:n tärkeimmistä yhteistyökumppaneista.

Vaikuttamisen tueksi JHL tekee myös työelämän ja yhteiskunnan muutoksia käsittelevää tutkimus- ja selvitystyötä. Lisäksi JHL kerää materiaalia julkisten palveluiden ja kuntatyön muutoksista Tietokanavalle.

JHL:n alueryhmien toiminta on muutoshankkeiden jatkuvaa selvittämistä, seurantaa ja niihin vaikuttamista edunvalvonnan ja järjestöllisin keinoin. Alueryhmien toiminta on aluetoimistojen organisoimaa ja toteutetaan alueen aktiivien ja aluetoimiston yhteistyönä.

JHL:n yhteiskunnalliset tavoitteet

  • Verovaroin tuotettavat palvelut järjestetään julkisina palveluina.
  • Yksityiset palvelut tukevat julkisesti tuotettuja palveluja.
  • Jäsenten asema turvataan rakennemuutoksissa.
  • Julkiset palvelut ovat laadukkaita ja sektori on vetovoimainen ala myös tulevaisuudessa.

Lisätietoja eri osa-alueista antavat JHL:n asiantuntijat:

Minna Salminen
erityisasiantuntija (Yhteiskuntasuhteet, yhteiskuntavaikuttamisen ja yhteiskuntapolitiikan kokonaisuuden koordinointi )
matkapuhelin 050 445 5350

Merja Launis-Ahtiainen
erityisasiantuntija (Tietokanava, kotimaan EU-vaikuttaminen, kunta-alan sosiaalinen vuoropuhelu Euroopan tasolla)
matkapuhelin 040 865 1464

Pertti Mäkelä
tutkimuspäällikkö (JHL:n tutkimukset ja selvitykset)
matkapuhelin 040 841 6130

Keijo Karhumaa
johdon neuvonantaja (Sote- ja maakuntauudistukseeen liittyvä henkilöstöpoliittinen ja juridinen edunvalvonta ja vaikuttaminen, eläkepoliittinen edunvalvonta) 
matkapuhelin 040 525 7852

Marjo Katajisto (työvapaalla 31.12.2017 saakka)
erityisasiantuntija (Sosiaali- ja terveyspalvelut, sote-rakenneuudistus)
matkapuhelin 050 365 3713

 

Anne Karjalainen
rehtori (Koulutuspolitiikka, ammatillinen koulutus, näyttötutkinnot)
matkapuhelin 050 341 0749

Päivitetty: 17.5.2017

Uusimmat päivitykset

18.8.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Omat JHL-sivut » Ammattialasivut » Puhdistus- ja ravitsemispalvelut » Puhtauspalvelualan verkosto
18.8.2017 Suomeksi » Sopimukset » Kunta-alan sopimukset » KVTES - kunta-alan sopimus
17.8.2017 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » JHL:n lomapaikat » Lomapaikkojen varaus
17.8.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Avoimet työpaikat
17.8.2017 Suomeksi » Sopimukset » Yksityisten alojen sopimukset » Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimus » Sosiaalialan kohdeviestit jäsenille
16.8.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Omat JHL-sivut » Jäsenkirje Pointti
11.8.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Sote-alojen ammatillinen kärkihanke » Sote-festarit
9.8.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Sote-alojen ammatillinen kärkihanke
9.8.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Varhaiskasvatus
7.8.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Oulu ja Kajaani