JHL yhteiskunnallisena vaikuttajana

JHL kuntavaalitavoitteet

JHL:n kuntavaalitavoitteet 2017

JHL:n taustamateriaalia kuntavaaleihin

 

 

 Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on vaikutusvaltainen ammattijärjestö. Sopimustoiminnan lisäksi JHL edistää jäsentensä ammatillista ja yhteiskunnallista asemaa toimimalla yhteiskunnallisena vaikuttajana.

Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö on JHL:lle suoraa yhteydenpitoa keskeisiin yhteiskunnallisiin päättäjiin kunnissa ja valtakunnallisesti. Myös kansainvälinen ja EU-edunvalvonta ovat tärkeä osa liiton vaikuttamistoimintaa. Tärkeää vaikuttamistyötä tekevät myös sadat JHL:n aktiivit, jotka toimivat päättäjinä kotikunnissaan ja eduskunnassa.

JHL osallistuu lainsäädännön ja uudistusten valmisteluun työryhmissä ja komiteoissa, antaa lausuntoja ja ottaa kantaa. Liitto nostaa esiin jäsentensä näkemyksiä, kysymyksiä ja kehittämisehdotuksia sekä viranomaisvalmisteluun ja päättäjille että julkiseen keskusteluun. Osallistumme aktiivisesti lainsäädäntötyöhön jo valmisteluvaiheessa. Näin pääsemme vaikuttamaan siihen, että henkilöstön näkemystä kuullaan ja se myös otetaan huomioon.

Yhtenä vaikuttamiskanavana on keskusjärjestö SAK, jonka linjauksiin ja kannanottoihin JHL tuo oman näkemyksensä. Yhteiskunta- ja talouspolitiikan alueella SAK on yksi JHL:n tärkeimmistä yhteistyökumppaneista.

Vaikuttamisen tueksi JHL tekee myös työelämän ja yhteiskunnan muutoksia käsittelevää tutkimus- ja selvitystyötä. Lisäksi JHL kerää materiaalia julkisten palveluiden ja kuntatyön muutoksista Tietokanavalle.

JHL:n alueryhmien toiminta on muutoshankkeiden jatkuvaa selvittämistä, seurantaa ja niihin vaikuttamista edunvalvonnan ja järjestöllisin keinoin. Alueryhmien toiminta on aluetoimistojen organisoimaa ja toteutetaan alueen aktiivien ja aluetoimiston yhteistyönä.

JHL:n yhteiskunnalliset tavoitteet

  • Verovaroin tuotettavat palvelut järjestetään julkisina palveluina.
  • Yksityiset palvelut tukevat julkisesti tuotettuja palveluja.
  • Jäsenten asema turvataan rakennemuutoksissa.
  • Julkiset palvelut ovat laadukkaita ja sektori on vetovoimainen ala myös tulevaisuudessa.

Lisätietoja eri osa-alueista antavat JHL:n asiantuntijat:

Minna Salminen
erityisasiantuntija (Yhteiskuntasuhteet, yhteiskuntavaikuttamisen ja yhteiskuntapolitiikan kokonaisuuden koordinointi )
matkapuhelin 050 445 5350

Merja Launis-Ahtiainen
erityisasiantuntija (Tietokanava, kotimaan EU-vaikuttaminen, kunta-alan sosiaalinen vuoropuhelu Euroopan tasolla)
matkapuhelin 040 865 1464

Pertti Mäkelä
tutkimuspäällikkö (JHL:n tutkimukset ja selvitykset)
matkapuhelin 040 841 6130

Marjo Katajisto
erityisasiantuntija (Sosiaali- ja terveyspalvelut, sote-rakenneuudistus)
matkapuhelin 050 365 3713

Anne Karjalainen
rehtori (Koulutuspolitiikka, ammatillinen koulutus, näyttötutkinnot)
matkapuhelin 050 341 0749

Päivitetty: 1.2.2017

Uusimmat päivitykset

24.2.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Aktiivien työkalut » JHL:n hallinnon päätösmuistiot
24.2.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Päättäjät ja organisaatio » Edustajisto ja hallitus
24.2.2017 Suomeksi » Opi ja osallistu » Osallistu toimintaan » Nuoriso- ja opiskelijatoiminta » Nuorten ja opiskelijoiden tapahtumat
24.2.2017 Suomeksi » Opi ja osallistu » Osallistu toimintaan » Nuoriso- ja opiskelijatoiminta
24.2.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Henkilökohtaiset avustajat
24.2.2017 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » Lomaetuja ja alennuksia
23.2.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Kaakkois-Suomi » Edustajistovaalit 2017
23.2.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Varhaiskasvatus
23.2.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Avoimet työpaikat
22.2.2017 Suomeksi » Sopimukset » Yksityisten alojen sopimukset » Henkilökohtaisten avustajien sopimus » Henkilökohtaisten avustajien kohdeviestit