Muutokset jäsenyydessä

Pyydämme ilmoittamaan jäsenyyteen vaikuttavista muutoksista, koska liitto ei saa tietoja muuta kautta. Alla olevaan listaan on koottu yleisimmät muutokset ja niiden vaikutukset jäsenyyteen.

Nimi- tai yhteystietojen muutos
Työpaikan vaihtaminen
Yhdistyksen vaihtaminen
Opiskelu
Perhevapaa
Eläke
Osa-aikaeläke - Osittainen varhennettu vanhuuseläke 
Ulkomaille
Yrittäjäksi
Asevelvollisuus
Työttömyys ja lomautus
Peruspäiväraha / työmarkkinatuki
Omaishoitaja
Palkaton vapaa
Vuorotteluvapaa
Liitosta ja työttömyyskassasta eroaminen

Nimi- tai yhteystietojen muutos

Posti toimittaa automaattisesti jäsenten muuttuneet nimi- ja osoitetiedot JHL:lle. Osoitetiedot päivittyvät automaattisesti vain Manner-Suomen osalta. Jos olet kieltänyt osoitetietojesi luovuttamisen eteenpäin, ilmoita uusi osoitteesi JHL:n jäsenpalveluun.

Yhteystietosi voit päivittää Jäsenpalvelu 24h:ssa, tai ottamalla yhteyttä jäsenpalveluun.

Jos nimesi muuttuu, JHL ei lähetä uutta jäsenkorttia.

Työpaikan vaihtaminen

Aloittaessasi uudessa työpaikassa, pidä huolta, että jäsenmaksut pysyvät ajan tasalla.
Jäsenmaksun voit maksaa joko valtuuttamalla työnantajasi perimään sen suoraan palkastasi tai maksamalla sen itse.

Maksaessasi jäsenmaksusi itse, päivitä työsuhdetietosi joko Jäsenpalvelu 24h:ssa tai samalla kun tilaat jäsenmaksuviitteet jäsenpalveluyksiköstä.

Työpaikan muuttuessa voit tarvittaessa vaihtaa yhdistystä, koska paikallinen edunvalvonta tapahtuu yhdistyksen kautta. Yhdistys määräytyy työnantajan, sopimusalan, sekä maantieteellisen sijainnin perusteella. Yhdistystä voit vaihtaa sähköisellä yhdistyksen muutoslomakkeella . Samalla saat esitäytetyn jäsenmaksujen perintäsopimuksen.

Yhdistyksen vaihtaminen

JHL:n jäsenenä voit vaihtaa helposti yhdistystä sähköisellä lomakkeella. Voit myös tulostaa lomakkeen, joka tulee lähettää täytettynä joko haluamaasi jäsenyhdistykseen tai postittaa JHL:n jäsenpalveluun. Jos et ole vielä jäsen voit liittyä JHL:n jäseneksi sähköisellä liittymislomakkeella.

Paikallisen edunvalvonnan kannalta on tärkeää kuulua oikeaan yhdistykseen. Yhdistystä voit vaihtaa, mikäli työnantajasi toimii uuden yhdistyksen järjestämisalalla. Työttömänä ollessasi voit vaihtaa paikalliseen yhdistykseen, jos muutat toiselle paikkakunnalle ja ilmoittaudut siellä työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon.

Pidä huolta myös jäsenmaksujen maksamisesta.

Voit myös kysyä yhdistyksen vaihtamisesta JHL:n jäsenpalvelusta.

Opiskelu

Päätoimisena opiskelijana olet vapautettu liiton jäsenmaksusta. Mikäli olet töissä päätoimisen opiskelun ohella ja kuulut JHL:n työttömyyskassaan, sinun kuuluu maksaa palkkatuloistasi työttömyyskassan jäsenmaksua. Työttömyyskassan jäsenmaksu on 0,38% bruttotuloista. Ilmoita oikeudestasi jäsenmaksuvapautukseen Jäsenpalvelu 24h:ssa tai ottamalla yhteyttä jäsenpalveluyksikköön, mistä voit myös tilata jäsenmaksuviitteet työttömyyskassan jäsenmaksun maksamista varten.

JHL:n tulkinta, päätoiminen opiskelija:

  • on pääsääntöisesti päivät koulussa
  • on oikeus nostaa opintotukea
  • ei ole oppisopimus- tai monimuoto-opiskelija
  • ei ole normaalissa päivätyössä.

Opiskelijajäsenyys:

Jos olet liittynyt JHL:ään suoraan opiskelijajäseneksi, olet vapautettu jäsenmaksun maksamisesta ilmoittamasi opiskelun ajaksi. Liiton jäsenyys jatkuu automaattisesti ilmoittamasi valmistumispäivän jälkeen. Mikäli olet töissä opiskelun ohessa, sinun kannattaa liittyä myös työttömyyskassaan. Työttömyyskassan jäsenenä sinulla on mahdollisuus kerryttää työssäoloehtoa. Työttömyyskassaan voit liittyä täyttämällä sähköisen liittymislomakkeen.
Voit ilmoittaa opiskeiljajäsenyyttä koskevista muutoksista sähköisellä lomakkeella.

Perhevapaa

Olet oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen palkattoman perhevapaan ajalle.

Ilmoita jäsenmaksuvapautuksesta Jäsenpalvelu 24h:ssa tai ottamalla yhteyttä jäsenpalveluyksikköön. Kerro samalla onko kyse äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainvapaasta.

Muistathan huolehtia jäsenmaksun maksamisesta, kun palaat töihin.

Eläke

Ilmoita eläkkeelle jäämisestä liiton jäsenpalveluun ( sähköinen lomake), sillä JHL ei saa tietoa mistään muualta. Kerro samalla haluatko säilyttää sekä liiton että työttömyyskassan jäsenyyden. Jos sinulle on myönnetty pysyvä täysimääräinen eläke, et voi enää hyödyntää työttömyyskassan palveluita. Tällöin suosittelemme eroamista työttömyyskassasta.

Eläkeläisjäsenen jäsenmaksu on 8,00 euroa täydeltä kalenterikuukaudelta; 96 euroa vuodessa. Jäsenmaksu maksetaan vuosittain jäsenpalvelun lähettämällä tilisiirrolla. Maksamalla eläkeläisen jäsenmaksun, säilytät kaikki voimassa olevat liiton jäsenedut.

Osa-aikaeläke - Osittainen verhennettu vanhuuseläke

Osa-aikaeläkkeestä ei makseta jäsenmaksua. Jäsenmaksu maksetaan vain osa-aikatyöstä saadusta ansiotulosta. Jos olet osa-aikaeläkkeellä ilman, että olet palkkatöissä ota yhteyttä jäsenpalveluyksikköön.

Osa-aikaeläkkeiden myöntäminen loppui 1.1.2017  Osa-aikaeläke voitiin myöntää siten, että sen viimeinen mahdollinen alkamisajankohta oli 1.1.2017. Sen jälkeen ei ole enää myönnetty uusia osa-aikaeläkkeitä. Aiemmin myönnetyt ja viimeistään 1.1.2017 alkaneet osa-aikaeläkkeet jatkuvat normaalisti.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke korvaa osa-aikaeläkkeen, kun eläkeuudistus tuli voimaan vuonna 2017. Lue lisää osittaisesta varhennetusta vanhuuseläkkeestä.

Ulkomaille

Lähtiessäsi ulkomaille ilman että sinulla on opiskelu- tai työpaikkaa, maksat minimijäsenmaksua. Minimijäsenmaksu on 8 €/kk.

Tarkista ennen lähtöäsi työttömyysturvasi voimassaolo työttömyyskassasta.

Ilmoitathan ulkomailla oleskelustasi JHL:n jäsenpalveluyksikköön.

Yrittäjäksi

Ilmoita yritystoiminnan aloittamisesta jäsenpalveluyksikköön. JHL:n jäsen voi olla liiton toimialoilla työskentelevä itsenäinen yrittäjä, joka harjoittaa ammattiaan pää- tai sivutoimisesti yksin ilman alaisia. Yrittäjän jäsenmaksu on 20 euroa kuukaudessa.

Tarkista työttömyysturvasi voimassaolo työttömyyskassasta.
Yrittäjä ei voi olla palkansaajajärjestön työttömyyskassan jäsenenä kuin tietyn jälkisuoja-ajan.

Yrittäjien työttömyyskassoja ovat AYT ja SYT.

Asevelvollisuus

Olet oikeutettu jäsenmaksuvpautukseen armeijan tai siviilipalveluksen ajalle. Ilmoita jäsenmaksuvapautuksesta Jäsenpalvelu 24h:ssa tai ottamalla yhteyttä jäsenpalveluun.

Muistathan huolehtia jäsenmaksun maksamisesta, kun palaat töihin.

Olet jäämässä työttömäksi tai tulossa lomautetuksi

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi paikallisessa työ- ja elinkeinotoimistossa viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä.

Lähetä päivärahahakemuksesi täytettynä ja allekirjoitettuna liitteineen Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassaan. Helpoiten teet sen sähköisesti työttömyyskassan eWertti Nettikassan kautta. Tutustu hakemuksen täyttöohjeisiin.

Ansiopäivärahan hakuohje työttömälle
eWertti nettikassa
Työttömyyskassan yhteystiedot

Peruspäiväraha, maksajana joko KELA tai JHL:n työttömyyskassa

Olet oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen, jos olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon ja saat työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa.

Ilmoita jäsenmaksuvapautuksesta Jäsenpalvelu 24h:ssa tai ottamalla yhteyttä jäsenpaveluyksikköön. Maksuvapautuksesta ilmoitetaan takautuvasti kolmen kuukauden jaksoissa. Esim. jos työttömyytesi alkaa ensimmäinen päivä tammikuuta ja jatkuu maaliskuun loppuun saakka - ilmoita tammi-maaliskuun jäsenmaksuvapautuksesta heti huhtikuun alussa.

Muistathan maksaa jäsenmaksun, jos sinulla on satunnaisia tai osa-aikatyöstä saatuja ansiotuloja.

Omaishoitaja

Omaishoitajana maksat minimijäsenmaksua, joka on 8 €/kk ja se maksetaan neljännesvuosittain 24 € kerralla. Tilaa jäsenmaksuviitteet minimijäsenmaksun maksamista varten jäsenpalveluyksiköstä .

Jos olet omaishoidon ohella töissä, maksat jäsenmaksua vain ansiotuloista.

Palkaton vapaa

Tarkista kuuluuko sinun maksaa minimijäsenmaksua, vai oletko oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen. Jos olet vapaan aikana töissä toisella työnantajalla, maksat jäsenmaksua myös näistä ansiotuloista.

Vuorotteluvapaa

Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa perii automaattisesti jäsenmaksun maksamastaan vuorottelukorvauksesta. Sinun tulee maksaa minimijäsenmaksua, jos KELA maksaa vuorottelukorvauksesi. Tilaa jäsenpalvelusta jäsenmaksuviitteet minimijäsenmaksua varten.

Lisätietoja vuorotteluvapaasta löydät työttömyyskassan sivuilta.

Liitosta ja työttömyyskassasta eroaminen

Eroilmoitus on tehtävä kirjallisena. Ilmoita erosta jäsenpalveluun, kerro samalla haluatko erota sekä liitosta että työttömyyskassasta. Eropäivä on jäsenen ennakkoon ilmoittama ajankohta, tai sähköisen ilmoituksen lähetyspäivä. Takautuvasti ei voi erota.

Toimita jäsenmaksujen perinnän peruutusilmoitus työnantajasi palkanlaskentaan, mikäli jatkat eron jälkeen samalla työnantajalla.

Liiton vaihtaminen

Liittoa vaihtaessasi tarkista uudelta liitoltasi, voitko valtuuttaa heidät tekemään eroilmoituksen puolestasi vai täytyykö sinun tehdä se itse. Jäsenen vastuulla on huolehtia, että jäsenyys on kunnossa eropäivään saakka.

Uusimmat päivitykset

18.8.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Omat JHL-sivut » Ammattialasivut » Puhdistus- ja ravitsemispalvelut » Puhtauspalvelualan verkosto
18.8.2017 Suomeksi » Sopimukset » Kunta-alan sopimukset » KVTES - kunta-alan sopimus
17.8.2017 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » JHL:n lomapaikat » Lomapaikkojen varaus
17.8.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Avoimet työpaikat
17.8.2017 Suomeksi » Sopimukset » Yksityisten alojen sopimukset » Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimus » Sosiaalialan kohdeviestit jäsenille
16.8.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Omat JHL-sivut » Jäsenkirje Pointti
11.8.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Sote-alojen ammatillinen kärkihanke » Sote-festarit
9.8.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Sote-alojen ammatillinen kärkihanke
9.8.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Varhaiskasvatus
7.8.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Oulu ja Kajaani