• Ammatilliset verkostot pääkaupunkiseudulla

Henkilökohtaisten avustajien verkosto on tarkoitettu pääkaupunkiseudulla työskentelevien avustajien kohtauspaikaksi ja tueksi yksintyöskentelyssä. Verkostossa keskustellaan henkilökohtaisille avustajille tärkeistä asioista vertaistukea hyväksikäyttäen. Tällä hetkellä verkostolla ei ole sovittuja kokoontumisia

Hoito- ja hoiva-alan verkosto kokoaa yhteen pääkaupunkiseudulla työskentelevät hoito- ja hoiva-alan ammattilaisten edustajat eri organisaatioista. Verkostoa voidaan täydentää jatkuvasti. 

Verkosto kokoontuu vähintään 2-3 kertaa vuodessa tai tarvittaessa useammin. Verkoston kokousten koollekutsujina toimivat verkoston puheenjohtaja (tai tarvittaessa varapuheenjohtaja) ja aluetoimiston vastuuhenkilöt. JHL:n valtakunnallisissa verkostoissa toimivat alueen edustajat ovat mukana hoito- ja hoiva-alan verkostossa tuoden terveisiä valtakunnallisesta verkostosta ja vieden alueen terveiset kyseiseen verkostoon.

Verkoston puheenjohtajana toimii Outi Lindgren-Näsman, s-posti: outi.lindgren-nasman@alvi.fi ja varapuheenjohtajana Petra Haapa-Aro, s-posti: petra.haapa-aro@validia.fi
Aluetoimistolla vastuussa aluetoimitsijat Johanna Värmälä, johanna.varmala@jhl.fi tai p. 010 7703 361 ja Simo Mäki, simo.maki@jhl.fi tai p. 010 7703 233

Lisätietoa verkoston toiminnasta löydät kirjautumalla jäsensivuille ja sieltä ammattialasivustolta.

Ruoka- ja puhtauspalvelualan verkosto kokoaa pääkaupunkiseudulla työskentelevät ruoka- ja puhtauspalvelualan ammattilaisten edustajat eri organisaatioista yhteen. Verkoston toimintaan kuuluvat tapaamiset vähintään 2-3 kertaa vuodessa tai tarvittaessa useammin.
Verkoston puheenjohtajana toimii Teija Tarhonen (teija.tarhonen@hus.fi) ja varapuheenjohtajaksi Anu Harsia (anu.harsia@espoo.fi ). Aluetoimiston vastuutoimitsijana on Tuula Jurmu (tuula.jurmu@jhl.fi )
Ravitsemuspalvelualan valtakunnallisessa verkostossa varsinaisena jäsenenä toimii Leena Tiihonen(leena.tiihonen@espoo.fi)  ja varajäsenenä Göran Sjösted (goran.sjosted@hus.fi ).
Puhtauspalvelualan valtakunnallisessa verkostossa varsinaisena jäsenenä on Anu Harsia ja varajäsenenä Liisa Vuoriranta(liisa.vuoriranta@espoo.fi ).

Verkoston toimintaa vuonna 2016:
- Vaikutetaan siten, että jäsenillä on mahdollisuus osallistua JHL Opiston järjestämille kehittämispäiville sekä muuhun koulutukseen.
- Oman alan koulutuksen seuraaminen ja tutkintotoimikuntien nykytilanteen toiminnan kartoittaminen. Kutsutaan Maila Tikkanen kertomaan tutkintotoimikuntien työskentelystä
- Seurataan kilpailutuksen lainsäädäntöä ja tilannetta alueella sekä yhtiöittämistä alueen organisaatioissa.
- Osaamisen kehittämisen suunnitelmat ja toteutus alueen organisaatioissa erityisesti ruoka- ja puhtauspalvelualoilla työskentelevien kohdalla
- Kannustetaan ja opastetaan aktiiveja jäsentietojen päivitykseen
- Omien alojen messuille osallistuminen (FinClean, Gastro)
- Ollaan mukana ruoka- ja puhtausalojen oppaiden päivittämisessä
- Järjestetään Kamut maahanmuuttajaryhmän kanssa yhteinen tapaaminen
- Tavataan kansanedustaja Soten ja erityisesti tukipalvelujen järjestämiseen liittyen.

Kirjasto- ja tietopalvelualan alueellinen verkosto. Verkoston yhteyshenkilö on Riikka Aalto.

Nuorisotyön alueellinen verkosto. Verkoston yhteyshenkilö on Stefan Loman.

Varhaiskasvatuksen ammattialaryhmän puheenjohtajana toimii Raija Öhman (Vantaa) ja aluetoimiston yhteyshenkilö on Johanna Värmälä, johanna.varmala@jhl.fi tai p. 010 7703 361

Päivitetty: 15.2.2017

Uusimmat päivitykset

24.7.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Henkilökohtaiset avustajat
4.7.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Yhteystiedot » Jäsenpalvelun yhteystiedot
4.7.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Opetus-, ohjaus- ja kasvatusala
30.6.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Materiaalipankki » Muut materiaalit
30.6.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Yhteystiedot » Edunvalvonnan neuvontapuhelin
29.6.2017 Suomeksi » Sopimukset » Kunta-alan sopimukset » Tuntipalkkaisten työehtosopimus » Työkyvyttömyys ja vuosiloman siirtäminen
29.6.2017 Suomeksi » Sopimukset » Kunta-alan sopimukset » Teknisen henkilöstön sopimus » Teknisten palkat kunnissa
29.6.2017 Suomeksi » Sopimukset » Kunta-alan sopimukset » Tuntipalkkaisten työehtosopimus » Tuntipalkkaisten palkat
29.6.2017 Suomeksi » Sopimukset » Kunta-alan sopimukset » KVTES - kunta-alan sopimus » Työaika kunta-alalla » Jaksotyöuudistus
29.6.2017 Suomeksi » Sopimukset » Kunta-alan sopimukset » KVTES - kunta-alan sopimus » Työaika kunta-alalla